Hvezda (pierwotnie Policka Hora), jak informuje nas tabliczka, jest popularnym celem wycieczek w paśmie Broumovskich Sten (674m n.p.m.).  Ale odwiedzając to miejsce w połowie października nie ma co liczyć na samotność. Chętnie przebywał tu pisarz Aloisy Jirasek, oraz inspiracji szukał malarz Adolf Kaspar. Corocznie odbywa się na Hveździe znana impreza turystyczna – zimowy biwak (pierwszy weekend grudnia). 
Opat Tomasz Sartorius z pobliskiego klasztoru benedyktynów nakazał przy ścieżce z Broumova do Polic nad Metuje, umieścić na skale krzyż z pozłacaną gwiazdą, pochodzący z tzw. „czerwonej wieży” klasztoru w Broumovie (wieża ta uległa spaleniu podczas pożaru klasztoru w roku 1664). Było to w roku 1670, a krzyż ten miał być punktem orientacyjnym dla podróżnych. W związku z tym nazwa Policka Hora z czasem została zastąpiona nazwą Hvezda (gwiazda). W 1732-33 roku na miejscu krzyżu zbudowano na polecenie opata Othmara Daniela Zinkego kaplicę Matki Bożej Śnieżnej. Koszt budowy wyniósł 1800 talarów. Autorem projektu kaplicy był Krzysztof Ignacy Dienzehofer. 
W 1786/87 roku (różne źródła podają różne daty) pod wpływem reform józefońskich (tworzenie kościoła państwowego. Józef II w przeciągu 9 lat wydał prawie 6 tyś. dekretów, m.in. o szkodliwości picia kawy oraz o obowiązku donoszenia na kolegów, którzy źle pracują ), kaplice zamknięto z zamiarem sprzedania lub wyburzenia- tak podaje Wikipedia. Natomiast kaplica została sprzedana Ferdynadowi Ther z Polic za cenę 70 zł z przeznaczeniem na materiał budowlany. Na szczęście nie miał on wystarczających środków aby zrealizować przedsięwzięcie, w rezultacie czego rozebrano tylko dach i wywieziono wyposażenie, drzwi i okna. W wyniku tych działań kaplica niszczała pod wpływem warunków atmosferycznych do tego stopnia, że pozostały jedynie fundamenty okien i drzwi oraz mostek łączący skały. Mimo złego stanu technicznego kaplica nadal była odwiedzana, zwłaszcza przez uczniów broumovskiego gimnazjum. Podczas jednej z takich wycieczek uczeń gimnazjum Jan Nepomucen Rotter zażartował, że jeśli zostanie opatem klasztoru w Broumovie to położy temu kres i odbuduje kaplicę. Jan Rotter ukończył studia teologiczne, po czym został profesorem gimnazjum do którego sam uczęszczał. 7 listopada 1844 roku został opatem klasztoru w Broumovie! Będąc konsekwentnym odkupił kaplicę z rąk prywatnych i w latach  50-tych XIX wieku odbudował ją.  Kaplica została odbudowana z piaskowca ciosowego w stylu barokowym na planie pięcioramiennej gwiazdy, której ramiona (będącymi półkolistymi niszami) zakończono stożkowatymi daszkami zwieńczonymi dachem. Dach ma kształt kopuły z okrągłą wieżyczką, oczywiście zakończoną gwiazdą. Poświęcenie kaplicy odbyło się 5 sierpnia 1855 roku, w dzień Matki Bożej Śnieżnej.

Wzrost zainteresowania tymi stronami przyczynił się do wybudowania gospody (schroniska) w stylu szwajcarskim (rok 1854-1856). Ciekawym jest fakt, że piwnice schroniska wyciosano w litej, piaskowcowej skale. Gdy w roku 1938 Sudety zostały odłączone od Czechosłowacji schronisko stało się niedostępne aż do końca II Wojny Światowej. Schronisko zostało ponownie otworzone 2 czerwca 1945 roku, po przeprowadzonym remoncie. W 1958 roku dorowadzono prąd, a rok później otwarto nową szosę asfaltową Hlavnov- Hvezda. 
Z Hvezdy rozciąga się fantastyczny widok na okolice Broumova, Góry Suche i Góry Sowie.